Download
ปรับแต่ง ค้นหา

วิธีการค้นหาและส่งไฟล์ erl

ในการทำงานของไฟล์ erl ที่ไฟล์เกมส์นั้น ให้ทำการล็อกไฟล์ที่เหลืออยู่ หากเกิดปัญหากับเกมส์ กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตามวิธีของ FAQได้ ท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ โดยวิธีการล็อกไฟล์ แล้วแนบส่งมาพร้อมกับอีเมล์

ไฟล์ ERL เป็นไฟล์เกมส์ที่ติดตั้งในโฟลเดอร์ย่อยนั้น อยู่ภายในโฟลเดอร์ GameGuard ( npgl.erl, npgg.erl, npgmup.erl, npsc.erl, npgm.erl) การสั่งให้ปฏิบัติกับเกมส์นี้ จะเกิดไฟล์ ทั้ง 5 ไฟล์ใหม่ทุกครั้ง เมื่อเกิดปัญหา ให้รีบสร้างไฟล์ erl ใหม่ทันที แล้วให้ส่งไฟล์ไปยังอีเมล์ game2@inca.co.kr หลังจากวิเคราะห์รายละเอียดแล้ว จึงจะสามารถแจ้งวิธีการแก้ไขให้ได้

[ข้อสังเกต]
* ในขณะที่ส่งอีเมล์ กรุณาตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับอีเมล์ของคุณ
* ดังนั้น กรณีนี้ การไม่สามารถล็อกไฟล์ทั้ง 5ไฟล์ได้ กรุณาส่งไฟล์ erl ทั้งหมด ไปยังโฟลเดอร์ GameGuard


[ค้นหาไฟล์ erl]
ขั้นที่ 1. เลือกคลิกขวาที่ไอคอนเกมส์แล้วเลือกคุณสมบัติ

1. ให้คลิกขวาที่ไอคอน
2. เลือกคุณสมบัติ (Properties)


ขั้นที่ 2. กรุณาเลือกเป้าหมายที่ต้องการ

2. เลือกเป้าหมายที่ต้องการ

ขั้นที่ 3. ค้นหาโฟลเดอร์ GameGuard ในโฟลเดอร์เกมที่ตรงกัน

1. ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ GameGuard

ขั้นที่ 4. มีไฟล์ npgg.erl, npgl.erl, npgm.erl, npgmup.erl, npsc.erl อยู่ในโฟลเดอร์ GameGuard (อาจไม่ทั้ง 5 ไฟล์ ที่มีอยู่นี้ก็ได้)

กรุณาส่งไฟล์ ERL จำนวน 5ไฟล์ ไปยัง Game2@inca.co.kr

 

< กรณีที่ขยายความปลอดภัยของไฟล์ >

ขั้นที่ 1.
เลือกโฟลเดอร์ในแถบเครื่องมือที่หน้าต่างเอ็กซ์พลอเรอร์

1. เลือกโฟลเดอร์
2. ช่วงที่ขยายความปลอดภัยเพิ่ม


ขั้นที่ 2.
เลือก OFF เพื่อขยายไฟล์ส่วนซ่อนตัวในมุมมองของแท็บ

1. เลือกช่องยกเลิก OFF 2. หลังจากที่สมัคร(Apply) ให้เลือกตกลง(OK)

 
Download